Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ΣΑΙΦΗΨΟΙΕΛΠ ΣΗΤ ΗΜΑΝΥΔ Η ΑΙΤΑΡΚΟΜΗΔ

Σπρώχνω την μπάλα μου στο στόχο
προς τα κει που θεωρώ
πως είναι δίκαιο είναι σωστό  
να πάμε όλοι τις μπάλες μας
να αυξήσουμε το βάρος μας 
να γείρει η μπάλα στην οποία βρισκόμαστε
εμείς οι μύριοι εκατό.

Μα έκει έξω απ' το χώρο μας 
εξώ από εδώ,
υπάρχει κάποιος, ένας γίγαντας ψηλός δυνατός, 
ο οποίος κι αυτός
με άλλους δέκα, άλλους είκοσι ίσως εκατό
σπρωχνουν τις μπάλες τους στο στόχο
προς τα κει που θαρρώ 
πως θεωρούν
πως είναι δίκαιο πως είναι σωστό 
να πάνε όλοι τους τις μπάλες τους 
να αυξήσουνε το βάρος τους,
για να τσουλήσει η γεώσφαιρα
μακρυά απ' το νερό.

Κι αυτοί να σκέφτονται να τρέμουνε και ν' αγωνιούν
γιατί εκεί έξω από το χώρο τους μακρυά από εδώ,
υπάρχει πάλι ένας γίγαντας ψηλός δυνατός,
ο οποίος κι αυτός 
με άλλους έναν, ίσως δύο, άιντε μέχρι οκτώ
σπρωχνούν τις μπάλες τους στο στόχο 
προς τα κει  που θαρρώ
πως θεωρούν πως είναι δίκαιο πως είναι σωστό 
να πάνε όλοι τους τις μπάλες τους
να αυξήσουνε το βάρος τους 
για να τσουλήσει ο κόσμος όλος
μακρυά απ΄ το γκρεμό     
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: